Combining an Ecological Experiment and a Genome Scan Show Idiosyncratic Responses to Salinity Stress in Local Populations of a Seaweed

Alexandra Kinnby, Per R. Jonsson, Olga Ortega-Martinez, Mats Töpel, Henrik Pavia, Ricardo T. Pereyra, Kerstin Johannesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Combining an Ecological Experiment and a Genome Scan Show Idiosyncratic Responses to Salinity Stress in Local Populations of a Seaweed”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology