Colorful InAs nanowire arrays: From strong to weak absorption with geometrical tuning

Phillip M. Wu*, Nicklas Anttu, H. Q. Xu, Lars Samuelson, Mats-Erik Pistol

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

91 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Colorful InAs nanowire arrays: From strong to weak absorption with geometrical tuning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Chemistry

Material Science

Engineering