Collaborative Robots: Frontiers of Current Literature

Mikkel KNUDSEN*, Jari KAİVO-OJA

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Collaborative Robots: Frontiers of Current Literature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi