Coculture of P. aeruginosa and S. aureus on cell derived matrix - An in vitro model of biofilms in infected wounds

Zahra Gounani, Didem Şen Karaman, Arun P. Venu, Fang Cheng, Jessica M. Rosenholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coculture of P. aeruginosa and S. aureus on cell derived matrix - An in vitro model of biofilms in infected wounds”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi