Coarse-grained modeling of cell division in 3D: influence of density, medium viscosity, and inter-membrane friction on cell growth and nearest neighbor distribution

Pranav Madhikar, Jan Åström, Jan Westerholm, Björn Baumeier, Mikko Karttunen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
22 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coarse-grained modeling of cell division in 3D: influence of density, medium viscosity, and inter-membrane friction on cell growth and nearest neighbor distribution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Agricultural and Biological Sciences