Climatic effects on water quality in areas with acid sulfate soils with commensurable consequences on the reproduction of burbot (Lota lota L.)

Janne Toivonen*, Richard Hudd, Miriam Nystrand, Peter Österholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climatic effects on water quality in areas with acid sulfate soils with commensurable consequences on the reproduction of burbot (Lota lota L.)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences