Climate change and the governance of the Baltic Sea environment

Savitri Jetoo*, Nina Tynkkynen, Marko Joas, Magnus Hellström, Conny Sjöqvist, Anna Törnroos

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)
36 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Climate change and the governance of the Baltic Sea environment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry