Cleaner production of chromium oxide from low Fe(II)-chromite

Qing Zhao*, Chengjun Liu, Peiyang Shi, Lifeng Sun, Maofa Jiang, Henrik Saxén, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Cleaner production of chromium oxide from low Fe(II)-chromite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap