Citral-to-Menthol Transformations in a Continuous Reactor over Ni/Mesoporous Aluminosilicate Extrudates Containing a Sepiolite Clay Binder

Irina L. Simakova, Zuzana Vajglová, Päivi Mäki-Arvela, Kari Eränen, Leena Hupa, Markus Peurla, Ermei M. Mäkilä, Johan Wärnå, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)
3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Citral-to-Menthol Transformations in a Continuous Reactor over Ni/Mesoporous Aluminosilicate Extrudates Containing a Sepiolite Clay Binder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry