CIP2A Constrains Th17 Differentiation by Modulating STAT3 Signaling

Mohd Moin Khan, Ubaid Ullah, Meraj H. Khan, Lingjia Kong, Robert Moulder, Tommi Välikangas, Santosh Dilip Bhosale, Elina Komsi, Omid Rasool, Zhi Chen, Laura L. Elo, Jukka Westermarck, Riitta Lahesmaa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CIP2A Constrains Th17 Differentiation by Modulating STAT3 Signaling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology