Chemoselective heterogeneous iridium catalyzed hydrogenation of cinnamalaniline

Risto Savela, Nataliya D. Shcherban, Marko M. Melander, Igor Bezverkhyy, Irina L. Simakova, Otto Långvik, Ekaterina Kholkina, Tamara Schindler, Annabelle Krauβ, Karoliina Honkala, Dmitry Yu. Murzin, Reko Leino

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemoselective heterogeneous iridium catalyzed hydrogenation of cinnamalaniline”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar