Chemoenzymatic DKR: Mechanistic and kinetic insights into (Bn5Cp)Ru(CO)(2)Cl catalyzed racemization of sec-alcohols

Denys Mavrynsky, Liisa T. Kanerva, Reko Leino

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2011

Citera det här