Chemical studies on antioxidant mechanisms and free radical scavenging properties of lignans

Patrik C. Eklund*, Otto K. Långvik, Johan P. Wärnå, Tapio O. Salmi, Stefan M. Willför, Rainer E. Sjöholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

151 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Chemical studies on antioxidant mechanisms and free radical scavenging properties of lignans”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar