Characterization of the europium substituted superconducting Bi 2Sr2CaCu2O8+y phase

M. Karppinen*, O. Antson, P. Baules, T. Karlemo, T. Katila, J. Linden, M. Lippmaa, L. Niinisto, C. Roucau, I. Tittonen, K. Ullako

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of the europium substituted superconducting Bi <sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>8+y</sub> phase”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar