Characterization of superconducting Bi2Sr2Can-1CunO4+2n phases with 57Fe Mössbauer spectroscopy

I. Tittonen*, J. Hietaniemi, J. Huttunen, J. Lindén, T. Katila, T. Karlemo, M. Karppinen, L. Niinistö, K. Ullakko

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of superconducting Bi2Sr2Can-1CunO4+2n phases with 57Fe Mössbauer spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science