Characterization of nodularin variants in Nodularia spumigena from the Baltic Sea using liquid chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry

Hanna Mazur-Marzec*, Jussi Meriluoto, Marcin Pliński, Janusz Szafranek

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

54 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of nodularin variants in Nodularia spumigena from the Baltic Sea using liquid chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar