Characterization of Ash Melting of Reed and Wheat Straw Blend

Siim Link, Patrik Yrjas, Daniel Lindberg, Andres Trikkel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterization of Ash Melting of Reed and Wheat Straw Blend”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science