Characteristics of sulfide bearing soil materials in peat extraction areas in N-Finland

Miriam I. Nystrand*, Mirkka Hadzic, Heini Postila, Anneli Wichmann, Anssi Karppinen, Raimo Ihme, Peter Österholm

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characteristics of sulfide bearing soil materials in peat extraction areas in N-Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemistry

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry