Challenging the triple helix model of regional innovation systems: A venture-centric model

Malin Brännback, Alan Carsrud, Norris Krueger, Jennie Elfving

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    31 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenging the triple helix model of regional innovation systems: A venture-centric model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Economics, Econometrics and Finance