Challenging the myths of entrepreneurship?

Alf Rehn, Malin Brännback, Alan Carsrud, Marcus Lindahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenging the myths of entrepreneurship?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap