Challenging the Concept of Digital Nativeness–Through the Assessment of Information Literacy and Digital Literacy

Milla Aavakare*, Shahrokh Nikou

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
1 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenging the Concept of Digital Nativeness–Through the Assessment of Information Literacy and Digital Literacy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi