Challenges of using blooms of Microcystis spp. in animal feeds: A comprehensive review of nutritional, toxicological and microbial health evaluation

Liang Chen*, John P. Giesy, Ondrej Adamovsky, Zorica Svirčev, Jussi Meriluoto, Geoffrey A. Codd, Biljana Mijovic, Ting Shi, Xun Tuo, Shang Chun Li, Bao Zhu Pan, Jun Chen, Ping Xie

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

68 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenges of using blooms of Microcystis spp. in animal feeds: A comprehensive review of nutritional, toxicological and microbial health evaluation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science