CFD-DEM modeling of solid motion in a water-calcium alginate fluidized column and its comparison with results from radioactive particle tracking

Mauricio Maestri*, Gabriel Salierno, Stella Piovano, Miryan Cassanello*, Maria Angelica Cardona, Daniel Hojman, Hector Somacal

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
28 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CFD-DEM modeling of solid motion in a water-calcium alginate fluidized column and its comparison with results from radioactive particle tracking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics