Cellulose nanofibrils and silver nanowires active coatings for the development of antibacterial packaging surfaces

Hugo Spieser, Aurore Denneulin, Davide Deganello, David Gethin, Rajesh Koppolu, Julien Bras

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Cellulose nanofibrils and silver nanowires active coatings for the development of antibacterial packaging surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar