Causal Influences of Same-Sex Attraction on Psychological Distress and Risky Sexual Behaviors: Evidence for Bidirectional Effects

Olakunle Ayokunmi Oginni*, Kai Xiang Lim, Kirstin Lee Purves, Yi Lu, Ada Johansson, Patrick Jern, Frühling Vesta Rijsdijk

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
9 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Causal Influences of Same-Sex Attraction on Psychological Distress and Risky Sexual Behaviors: Evidence for Bidirectional Effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology