Catalytic transformations of citral in a continuous flow over bifunctional Ru-MCM-41 extrudates

Zuzana Vajglová, Päivi Mäki-Arvela, Kari Eränen, Narendra Kumar, Markus Peurla, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
7 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic transformations of citral in a continuous flow over bifunctional Ru-MCM-41 extrudates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Agricultural and Biological Sciences

Chemical Engineering