Catalytic transformations for production of fine chemicals and pharmaceuticals from wood-derived raw materials

D. Y. Murzin*, P. Mäki-Arvela, T. Salmi, B. Holmbom

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic transformations for production of fine chemicals and pharmaceuticals from wood-derived raw materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar