Catalytic Transformation of Biomass-Derived 5-Hydroxymethylfurfural over Supported Bimetallic Iridium-Based Catalysts

Ricardo J. Chimentão, Héctor Oliva, Vincenzo Russo, Jordi Llorca, José L.G. Fierro, Päivi Mäki-Arvela, D. Yu Murzin, Doris Ruiz*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic Transformation of Biomass-Derived 5-Hydroxymethylfurfural over Supported Bimetallic Iridium-Based Catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering