Catalytic synthesis of terpenoid-derived hexahydro-2H-chromenes with analgesic activity over halloysite nanotubes

A. Yu Sidorenko*, Yu M. Kurban, I. V. Il'ina, N. S. Li-Zhulanov, D. V. Korchagina, O. V. Ardashov, J. Wärnå, K. P. Volcho, N. F. Salakhutdinov, D. Yu Murzin, V. E. Agabekov

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic synthesis of terpenoid-derived hexahydro-<i>2H</i>-chromenes with analgesic activity over halloysite nanotubes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar