Catalytic selective ring opening of polyaromatics for cleaner transportation fuels

Deshetti Jampaiah, Dmitry Y. Murzin, Adam F. Lee*, David Schaller, Suresh K. Bhargava, Ben Tabulo, Karen Wilson*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic selective ring opening of polyaromatics for cleaner transportation fuels”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Material Science

Engineering

Chemical Engineering