Catalytic oxidative transformation of betulin to its valuable oxo-derivatives over gold supported catalysts: Effect of support nature

E. Kolobova*, P. Mäki-Arvela, A. Grigoreva, E. Pakrieva, S.A.C. Carabineiro, J. Peltonen, S. Kazantsev, N. Bogdanchikova, A. Pestryakov, Dmitry Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic oxidative transformation of betulin to its valuable oxo-derivatives over gold supported catalysts: Effect of support nature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Chemical Engineering

Material Science