Catalytic Hydrogenation/Hydrogenolysis of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Dimethylfuran

Päivi Mäki-Arvela, Doris Ruiz, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic Hydrogenation/Hydrogenolysis of 5-Hydroxymethylfurfural to 2,5-Dimethylfuran”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap