Catalytic hydrogenation of linoleic acid to stearic acid over different Pd- and Ru-supported catalysts

P. Mäki-Arvela, J. Kuusisto, E. Mateos Sevilla, I. Simakova, J.-P. Mikkola, J. Myllyoja, T. Salmi, D. Yu. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic hydrogenation of linoleic acid to stearic acid over different Pd- and Ru-supported catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Food Science

Engineering