Catalytic engineering in processing of biomass into chemicals

T. Salmi*, D. Murzin, P. Mäki-Arvela, J. Wärnå, K. Eränen, N. Kumar, J. P. Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic engineering in processing of biomass into chemicals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science