Catalytic deoxygenation of stearic acid and palmitic acid in semibatch mode

Siswati Lestari, Päivi Mäki-Arvela, Irina Simakova, Jorge Beltramini, G. Q. Max Lu, Dmitry Yu Murzin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

94 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic deoxygenation of stearic acid and palmitic acid in semibatch mode”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar