Catalytic combustion of propane and natural gas over Cu and Pd modified ZSM zeolite catalysts

A. Kalantar Neyestanaki*, N. Kumar, L. E. Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

46 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Catalytic combustion of propane and natural gas over Cu and Pd modified ZSM zeolite catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar