Caring Science Youth Reserach during Three Decades in the Light of Eriksson's Caritative Caring Theory

Jessica Hemberg, Lillemor Östman, Lisbet Nyström, Josefine Dahlgren, Pia Nyman-Kurkiala

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Caring Science Youth Reserach during Three Decades in the Light of Eriksson's Caritative Caring Theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Nursing and Health Professions

Psychology

Computer Science