Care Leaders’ Experiences of Collaboration between Healthcare Professions in Primary Care: An Explorative Qualitative Study

Jasmina Nyberg, Jessica Hemberg*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Care Leaders’ Experiences of Collaboration between Healthcare Professions in Primary Care: An Explorative Qualitative Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Psychology