Capturing CO2: Conventional versus ionic-liquid based technologies

E. I. Privalova*, P. Mäki-Arvela, D. Yu Murzin, J. P. Mikkola

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Capturing CO<sub>2</sub>: Conventional versus ionic-liquid based technologies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar