Canonical structural-binding modes in the calmodulin-target protein complexes

Alexandre Denesyuk, Sergei E. Permyakov, Eugene A. Permyakov, Mark Johnson, Konstantin Denessiouk, Vladimir N. Uversky*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Canonical structural-binding modes in the calmodulin-target protein complexes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology