Can something accelerate upwards while falling down?

Markus Norrby, Robin Peltoniemi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)25–28
TidskriftScience in School : the European journal for science teachers
Utgåva37
StatusPublicerad - 2016
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här