Can Methods Do Good? Ethnology and Multi-species Research as a Response to Covid-19

Linda Tallberg*, Astrid Huopalainen, Lindsay Hamilton

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Can Methods Do Good? Ethnology and Multi-species Research as a Response to Covid-19”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap