Can bi-functional nickel modified 13X and 5A zeolite catalysts for CO2 methanation be improved by introducing ruthenium?

Liangyuan Wei, Narendra Kumar, Wim Haije, Janne Peltonen, Markus Peurla, Henrik Grénman*, Wiebren de Jong

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can bi-functional nickel modified 13X and 5A zeolite catalysts for CO<sub>2</sub> methanation be improved by introducing ruthenium?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar