Callouts as a coordinating device in a team-based networked first-person shooter game

Fredrik Rusk*, Matilda Ståhl, Nicholas Taylor

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Callouts as a coordinating device in a team-based networked first-person shooter game”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Keyphrases

Computer Science