Business model innovation and firm performance: Exploring causal mechanisms in SMEs

Mohammad-Ali Latifi, Shahrokh Nikou, Harry Bouwman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Business model innovation and firm performance: Exploring causal mechanisms in SMEs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi