Buried Cities: Introduction

Jason Finch*, Eva Norrman

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Buried Cities: Introduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora