Budding and Fission of Membrane Vesicles: A Mini Review

Samo Penič, Luka Mesarec, Miha Fošnarič, Lucyna Mrówczyńska, Henry Hägerstrand, Veronika Kralj-Iglič, Aleš Iglič

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)
2 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Budding and Fission of Membrane Vesicles: A Mini Review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap