Bubble columns dynamics inferred from the motion of a radioactive tracer followed by axially aligned detectors

Gabriel Salierno, Mauricio Maestri, Stella Piovano, Miryan Cassanello, Maria Angelica Cardona, Daniel Hojman, Hector Somacal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Bubble columns dynamics inferred from the motion of a radioactive tracer followed by axially aligned detectors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap