Bouppteckningarnas kustbor: Ting och redskap som vittnesbörd om näringsmönster i kust- och skärgårdsområden i sydvästra Finland

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarLicentiatuppsats

Sammanfattning

Avhandlingen belyser kulturell anpassning i ett kust- och skärgårdsområde från sydvästra Finlands fastland ut till Kökar i den åländska skärgården, ett område som innehåller zoner med växlande maritimt beroende. Tidsmässigt begränsar sig undersökningen till 1700- och 1800-talen och huvudmaterialet består av bouppteckningar. Tonvikten ligger på tidsmässig förändring och rumslig variation gällande näringsmönster med en koncentration på ägodelar med anknytning till resursutnyttjandet inom jordbruk, boskapsskötsel och fiske och i viss mån även jakt. Källkritisk argumentation utgör också ett viktigt tema.
OriginalspråkOdefinierat/okänt
Förlag
StatusPublicerad - 2006
MoE-publikationstypG3 Licentiatavhandling

Citera det här