Blivande barnträdgårdslärare på väg ut i arbetslivet: En studie av vad studerande prioriterar i det kommande pedagogiska arbetet med barn

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Idag avlägger barträdgårdslärarstuderande en pedagogiekandidat examen för att få en formell behörighet och kunna arbeta som pedagogisk ledare i daghem och förskola. Syftet med denna artikel är att synliggöra blivande barnträdgårdslärares tankar om det kommande pedagogiska arbetet med barn. Datamaterialet har samlats in genom enkäter och halvstrukturerade intervjuer med de blivande barnträdgårdslärarna under slutskedet av sina studier. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i olika delar som beskriver professionell kompetens. Dessa delar kan ses i det direkta yrkesutövandet och de har avgörande betydelse för hur vi definierar, analyserar och värderar en yrkesgrupps kompetens. Resultaten presenteras i kvalitativt skilda beskrivningskategorier och det innebär att studien har en fenomenologisk ansats.  

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Titel på gästpublikationForskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
RedaktörerEva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
FörlagÅbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Sidor91–108
ISBN (elektroniskt)978-952-12-3280-0
ISBN (tryckt)978-952-12-3279-4
StatusPublicerad - 2015
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Citera det här